2012 ÖZEL YETENEK SINAVI İLAN METNİ VE SINAV KILAVUZU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Lisans Programlarına; aşağıda belirtilen kontenjan, puan ve şartlara uygun adaylar arasından özel yetenek sınavı ile 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alınacaktır.

http://www.besyocuyuz.com/images/games/b-380083-balkesir_niversitesi_logosu.gif

Öğrenci Alınacak Lisans Programları

Öğrenci Sayısı

 
Antrenörlük Eğitimi

40+3

25 (Erkek); 15 (Kız); 2 (Erkek Milli); 1 (Kız Milli)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

40+3

25 (Erkek); 15 (Kız); 2 (Erkek Milli); 1 (Kız Milli)

Spor Yöneticiliği

40+3

25 (Erkek); 15 (Kız); 2 (Erkek Milli); 1 (Kız Milli)

Spor Yöneticiliği (İkinci öğretim)

40+3

25 (Erkek); 15 (Kız); 2 (Erkek Milli); 1 (Kız Milli)

Antrenörlük Eğitimi (İkinci öğretim)

40+3

25 (Erkek); 15 (Kız); 2 (Erkek Milli); 1 (Kız Milli)

 

  1. 1.     Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarına başvurabilmek için adayların 2012-YGS’ye girmiş olmaları zorunludur.

a)       Spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adayların ve millî sporcuların 2012-YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 140 ve daha fazla YGS puanı (AOBP hariç) almış olmaları gereklidir.

b)       Yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda puan türüne bakılmaksızın en az 180 ve daha fazla YGS puanı (AOBP hariç) almış olmaları gereklidir.

2- Sınav yeri, süresi, saati, sınav için getirilecek malzemeler, evrak ve sınavın nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler önkayıt sırasında adaylara duyurulacaktır.

3- Sınava herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazanan veya kayıtlı olan öğrenciler de girebilirler.

 

Önkayıt İçin Gerekli Belgeler

 

1-       Başvuru formu (Önkayıt esnasında verilecektir)

2-       2012  YGS sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi

3-       4.5 x 6 ebadında son iki ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf(sakalsız)

4-       TC kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi

5-       Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenim belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi

6-       Sağlık Kuruluşlarından alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavlarına Girmesinde Sağlık Yönünden Bir Sakınca Yoktur.” kaydı konulmuş “Doktor Raporu”.

7-       Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu: (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarından birine başvuru için 150TL, iki tercih için 175 TL, üç tercih için 200 TL’yi, 3 bölüm ve II. öğretim 1. tercih için    225 TL, 2. tercih için 250 TL’yi program adı belirtilerek BAÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Balıkesir Ziraat Bankası Merkez Şubesi   TR77 0001 000 0453 7284 747 5025 nolu sınav ücretleri hesabına yatırılacaktır. Önkayıt işlemleri geçersiz sayılan, sınava girmeyen ve çeşitli nedenlerle sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret ödeme yapmış olanların ödedikleri ücretler iade edilmez)

8-       Milli sporcu kontenjanlarına başvuracak adayların 2008 yılı ve sonrasında milli olmaları gerekmekte ve bu durumu önkayıt esnasında belgelemek zorundadırlar. Milli sporcular için “Milli Sporcu Belgesi” (Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden ve/veya ilgili Federasyonlardan alınacaktır),

9-       Antrenörlük Eğitimi ile Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuran adayların “Spor Özgeçmiş” ibraz etmeleri durumunda ek puan almaya hak kazanacaklardır. (http://besyo.balikesir.edu.tr “Spor Özgeçmiş” bilgileri WEB sitesinde belirtilmiştir) Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavlarına girecek adaylar için; Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden, İlgili Federasyonlardan alınan spor geçmişine yönelik onaylı belge.

10-  Eksik belge veya ilan edilen süre dışında ve posta ile kesinlikle yetenek sınavına başvuru kabul edilmeyecektir. Adayın ancak kendisi başvuruda bulunabilecektir.

11-   2011-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açıköğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2011-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Halen kayıtlı adayların öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarından alacakları öğrenci belgelerini sunmaları zorunludur. Bu durumda olup da ilgili belgenin sunulmamasından doğacak her türlü sorumluluk adayın kendisine aittir.

 

Sınav ve Kayıt Tarihleri

 

Yüksekokul

Önkayıt Tarihleri

Sınav Tarihleri

Kesin Kayıt Tarihleri

 Beden Eğitimi ve  Spor Yüksekokulu  18 Haziran – 29 Haziran 2012  03-08 Temmuz 2012  

03 – 07 Eylül 2012

(Asil Liste Kayıtları)

 

10-11 Eylül 2011

 (Yedek Liste Kayıtları)

 

 

 

 

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından 2012 ÖSYS Kılavuzunun 9. bölümündeki (Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi) değerlendirme esaslarına ve 2012 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen hususlara uygun olarak puan sırasına göre belirlenecek ve BAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir.

KAYITLAR

  1- Asil adayların kesin kayıtları, 03 – 07 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılır.

2- Belirtilen kesin kayıt tarihinde kaydını yaptırmayan ya da kaydını yaptırıp da kaydını aldıran adayların yerine yedek listeden “yedek liste kayıtları” yapılır. Bu kayıtlar için boş kontenjanlar 08-09 Eylül 2012 tarihlerinde ilan edilir. Yedek liste kayıtları, 10-11 Eylül 2012 tarihinde en yüksek puan alan adaylardan sırası ile kayıt yapılır. Asil ve yedek liste kayıtlarından sonra da boş kontenjanın oluşması durumunda, boş kontenjanlar 12 Eylül 2012 tarihlerinde ilan edilir ve 13 Eylül 2012 tarihinde en yüksek puan alan adayların  sırası ile ek yerleştirme kayıtları yapılır. Kayıtlarla ilgili her türlü ilanlama (kayıt tarihleri, boş kontenjan, asil ve yedek listeler gibi) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun ilan panosundan, Yüksekokul ve Üniversitenin web sayfasından yapılır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmaz.

3- Kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıtlar için ilan edilen süre içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.

4- Süresi içinde her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından feragat etmiş sayılırlar ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.

2012 ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

Bir önceki yazımız olan Cumhuriyet Üniversitesi 2012-2013 BESYO Özel Yetenek Sınav Duyurusu başlıklı makalemizde Cumhuriyet Üniversitesi 2012-2013 BESYO Özel Yetenek Sınav Duyurusu hakkında bilgiler verilmektedir.